โปรแกรม HTC Sync 3.2.20 เป็นตัวเชื่อมที่ใช้สำหรับ Sync ข้อมูลจากโทรศัพท์ Smartphone ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาโดย HTC Corporation ช่วยให้การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างกันง่ายขึ้นโดยคุณสามารถใช้โปรแกรมเป็นตัวเชื่อมต่อเพื่อซิงโครไนซ์ (การเชื่อมต่อ/โอนถ่ายข้อมูล ระหว่างอุปกรณ์สื่อสารพกพากับเครื่องคอมพิวเตอร์) รายชื่อ และปฏิทินใน Outlook หรือรายชื่อและบุ๊คมาร์คใน Outlook

ดาวน์โหลด HTC Sync 3.2.20